RomiKova družina

Anketa k doplňku

Mnoho dalších anket

Diskuze k doplňku

Síla pocitů


Autor: Martin "Beorn" Hofman
Verze 1.0

Proč tento doplněk vznikl

V pravidlech DrD+ mají na vyhodnocení různých akcí vliv pocity či city hráčských i NPC postav. Také různá povolání dokáží s těmito city pracovat, využívat je a dokonce je měnit. Jak intenzivně postava daný pocit prožívá je dáno silou pocitu, která je v pravidlech také uvedena.

U jednotlivých povolání, která dokáží pracovat s city a pocity je velmi podrobně vysvětleno, jakým způsobem můžete zvýšit sílu pocitu třeba o +2. Ale jak se projevuje takový strach se silou -1? Jak silný strach vyvolává v postavách takové setkání s oživlým kostlivcem v temné kryptě? Jakou má postava šanci, že dokáže takto silnému strachu odolat?

Družinám, které dávají důraz zejména na Role-Playing ta základní tabulka projevů pocitů uvedená v pravidlech možná bude stačit. Ale pokud máte třeba, jako já, v družině rytíře, který chce mermomocí číselně využít svůj bonus na odolání strachu, nebo chcete mít přehlednou tabulku jaký postih dostane ke svým činnostem postava se strachem o síle -2, pak je tento příspěvek právě pro vás.

Různá síla pocitů u povolání

Pokud budete s pocity číselně pracovat, tak první problém na který narazíte je rozdílná síla pro ten samý pocit u různých povolání. Theurg a čaroděj používají pro sílu pocitů rozmezí -10 až 0 (pocit prakticky neexistuje – pocit postavu zcela ovládá). Naopak kněz pracuje s rozmezím -6 až 0. Jak přesně na sebe tato rozmezí pasují v pravidlech řečeno není. Našel jsem pouze poznámku, že pokud kněz zvýší sílu pocitu o +1, bude to mít stejný účinek, jako kdyby ji theurg zvýšil o +2 (každý podle svého rozmezí).

V následujícím přehledu jsem se pokusil tato rozmezí na sebe napasovat a ke každé síle pocitu uvést, jak se pocit o takové síle může projevovat. Taky jsem tato rozmezí rozšířil i do kladných hodnot, které odpovídají maximální síle pocitu. Pocit v takové síle už může mít na postavu dost fatální důsledky i do budoucna.

Tabulka síly pocitu
(Původní tabulka z přiručky pro kněze. Uvádím jen pro přehlednost)

SkrytostSíla pocituProjevy pocitu
00Pocit člověka zcela ovládá.
Pokud je to hněv, zuří a je útočný, u smutku pláče
1-1Pocit je nápadný.
Rozčilený člověk zvyšuje hlas, šťastný se usmívá, smutný zadržuje pláč
2-2Silný, ale částečně kontrolovaný pocit.
Například u strachu se člověk sice neklepe, ale ostražitě se ohlíží
3-3Středně silný pocit, nezkušeným zrakem již těžko pozorovatelný.
Například jiskrné oči a rychlé pohyby u radosti
4-4Ovládaný pocit, projeví se jen nepřímo v činech.
Strach -> uhýbavost v rozhovoru, Soucit -> ochota pomoci
5-5Zcela ovládnutý pocit.
Navenek se neprojeví, ví o něm jen majitel
6-6Pocit zasutý hluboko v podvědomí.
Sám majitel o něm neví, souvislost s činy těžko pozorovatelná

Síla pocitu (rozšířená tabulka):

TheurgKnězPocitProjevy
21SmrtelnýPocit může zanechat na postavě dočasné, nebo i trvalé následky;
Ostatní pocity v danou chvíli prakticky neexistují
(strachy se zblázní nebo získá fobii, může i „zemřít strachy“)
11ExtrémníSmrtelná hrůza, radostná euforie;
Postava není schopná ani částečně ovládat své jednání, nevnímá své okolí
Ostatní pocity jsou zasunuty do pozadí (max. síla -3 [podle kněze])
00Velmi silnýPocit člověka zcela ovládá, okolí vnímá jen omezeně (křičí, v zuřivosti útočí na všechny okolo, prchá strachy)
-10Velmi silnýPocit je jen minimálně kontrolovatelný (zuří, utíká strachy, usedavě pláče, radostí skáče)
-2-1SilnýPocit je silný, ale částečně kontrolovatelný (klepe se strachy, vzlyká, radostně objímá všechny okolo)
-3-1SilnýPocit je silný, ale částečně kontrolovatelný (klepe se strachy, vzlyká, radostně objímá všechny okolo)
-4-2středně silnýPocit je stále navenek nápadný (strachy se potí, šťastná postava se usmívá, rozhněvaná má zatnuté pěsti)
-5-2Středně silnýPocit je stále navenek nápadný (strachy se potí, šťastná postava se usmívá, rozhněvaná má zatnuté pěsti)
-6-3SlabýTéměř zcela ovládnutý pocit, nezkušeným zrakem těžko pozorovatelný (jiskrné oči, zatnuté čelisti, obezřetné pohyby)
-7-3SlabýOvládnutý pocit, projeví se jen nepřímo (uhýbavost v rozhovoru, ochota pomoci)
-8-4Velmi slabýZcela ovládnutý pocit, navenek se prakticky neprojeví
-9-4Velmi slabýZcela ovládnutý pocit, navenek se neprojeví
-10-5NeznatelnýPocit není nutné ovládat, ví o něm jen majitel
-11-5NeznatelnýPocit není nutné ovládat, majitel jej většinou ani nevnímá
-12-6NeznatelnýPocit zasunutý v podvědomí, sám majitel jej nedokáže vnímat
-13-6NeníPocit neexistuje (resp. existuje, ale nevnímá jej ani majitel, ani sebelepší kněz či theurg)

Síla pocitu a projev pocitu
(Tohle je moje vlastní homerule)

Síla pocitu a to, jak se navenek projevuje jsou dvě odlišné věci. Dva lidé mohou být stejně smutní, ale někdo se smutku poddá a druhý jej dokáže v sobě potlačit, takže na něm není nic znát. V následujících tabulkách projevů pocitů je uváděno, jak se chová postava, která v sobě daný pocit (o určité síle) nepotlačuje, nebo potlačit nedokáže.

Pokud postava chce a povede se jí v sobě pocit potlačit, může se stát, že např. pociťuje strach se silou 0, ale navenek se projeví jen jako strach se silou -2. Ačkoliv se tedy bude klepat strachy, dokáže zůstat na místě (pokud sama chce). Při hodu používám rozmezí síly používané theurgem nebo čarodějem.

Hod na potlačení pocitu:

Vol -10 +2k6:

Méně: Postava pocit nepotlačila => projeví se v plné šíři.
Síla pocitu: Postava pocit minimálně potlačila => projev pocitu = síla -1
Síla pocitu + 2: Postava pocit více potlačila => projev pocitu = síla -2
Síla pocitu + 4: Postava pocit silně potlačila => projev pocitu = síla -3
Síla pocitu + 6: Postava pocit téměř zcela potlačila => projev pocitu = síla -4

Pozor. I když postava v sobě projev pocitu potlačí, je síla pocitu nezměněna. Pokud dojde vzápětí ke zvýšení síly pocitu hází si postava na potlačení znovu (teď už ale s bonusem +2).

Aby se postava pocitu zbavila úplně (tedy snížila jeho sílu) musí zmizet příčina toho pocitu (například hrůzu nahánějící kostlivec, nebo theurg, který mentálními praktikami pocit podsouvá).

Tabulky projevů pocitu

Protože zatím jediný silný pocit který musela moje družina překonávat byl strach, mám podrobně zpracovaný pouze tento a pak ještě pocit hnusu. K dalším pocitům se možná dostanu časem, ale účinky jsou v podstatě velmi podobné a lze je z již existujících tabulek snadno odvodit.

Strach (tabulka projevů):

StupeňSílaProjev
2SmrtelnýPostava která prožije takovou hrůzu může opravdu „zemřít strachem“, každopádně to ale zanechá nějaké dočasné či trvalé následky. Postava se strachy zblázní, nebo získá fobii z původce strachu.
1ExtrémníTéměř smrtelná hrůza. Postava se nejčastěji zhroutí, upadne do bezvědomí, nebo není schopna jakékoliv akce. Nevnímá své okolí.
0Velmi silnýStrach postavu zcela ovládne. Ve smrtelné hrůze prchá od zdroje děsu, aniž by byla schopná logicky uvažovat. Své okolí vnímá jen omezeně, ale nijak na ně nereaguje. Trvá dlouho než se z prožitku vzpamatuje, i když je dávno pryč od nebezpečí. Pokud nemůže utéct, pobíhá zmateně kolem, nebo se zhroutí na zem…
-1Velmi silnýStrach je jen minimálně kontrolovatelný. Postava prchá od zdroje děsu, avšak je schopná vnímat své okolí a může na nové podněty omezeně reagovat (postih -4 na vnímání okolí, uhýbání úderům…). Když se dostane z dosahu zdroje děsu, může se uklidnit a začít jednat rozumně.
-2SilnýPostava dokáže strach částečně kontrolovat a jednat rozumně, i když s omezením. Postava má chuť utéct, ale nemusí – dokáže zůstat u zdroje strachu, klepe se strachem…Při provádění akcí podněcujících strach (útok na hrůzostrašnou bestii, skok přes bezednou jámu) má postava postih -4, na ostatní aktivní akce -2 (na pasivní akce se postih nevztahuje)
-3SilnýPostava se stále bojí zůstat u zdroje strachu a raději by odešla, ale dokáže zůstat. Ruce se klepou strachy.
Na akce podněcující strach má postih -2, na ostatní aktivní akce -1
-4Středně silnýStrach je stále navenek nápadný (potí se ruce…)
Na akce podněcující strach má postih -1, ostatní provádí bez postihu.
-5Středně silnýTéměř zcela ovládnutý strach, nezkušeným zrakem těžko pozorovatelný (v obavách se často ohlíží…)
Na svoje akce už nedostává postava žádný postih
-6SlabýTéměř zcela ovládnutý strach, i zkušeným zrakem těžko pozorovatelný (obezřetné pohyby)
-7SlabýOvládaný strach, projevuje se jen nepřímo (občas se ohlídne…) Postava nemá žádný problém zůstat u zdroje strachu. Vlastně má jen takový nejasný pocit strachu (například ze tmy). Pokud něco zaměstnává pozornost postavy, tak jej ani nevnímá.
-8Velmi slabýStrach se navenek neprojevuje, postava o něm většinou ani neví

 • Akce podněcující strach - aktivní činnosti vedoucí ke zdroji strachu
  př: útok (i kouzly) na bestii vzbuzující strach nebo přiblížení se nebezpečně blízko, skok přes bezednou propast vzbuzující strach
 • Ostatní akce - ostatní aktivní činnosti
  př: odtáhnutí či ošetření zraněného (pokud se k bestii příliš nepřiblíží), podporovat ostatní kouzlem…
 • Pokud je síla strachu tak silná, že postava uteče, bude se bránit návratu zpět (tím víc, čím silnější strach byl), i když už může jednat rozumně. Pokud ale přesto přijde ke zdroji strachu znovu, je pocit strachu snížen o -1 (výjimečně až o -3 – třeba pokud postava zjistí, že kostlivec, který jí nahnal hrůzu jí není schopen vážně ohrozit). Na odolání strachu si však musí házet znovu. To samé platí o pocitu hnusu apod.

  Jaké podněty způsobují strach s určitou silou už nechám na vás. Sestavit takovou tabulku by totiž bylo prakticky nemožné. Třeba tma navozuje u naprosté většiny lidí pocit strachu se silou maximálně -6. Naopak u postavy s achluofobií může vyvolávat strach klidně se silou 0. Také oživlý kostlivec vyvolá jiný pocit strachu u postavy na 1. úrovni, než u hrdiny, který už vybil pár zombií.

  Hnus (popis projevu

  StupeňSílaProjev
  2SmrtelnýNa postavě která prožije takový hnus zanechá tento prožitek nějaké dočasné či trvalé následky. Postava se hnusem pomátne, nebo získá fobii z čehokoliv co jen trochu připomíná původce tohoto hnusu.
  1ExtrémníTéměř smrtelný hnus.
  Postava se nejčastěji zhroutí, upadne do bezvědomí, nebo není schopna jakékoliv akce. Nevnímá své okolí
  0Velmi silnýHnus postavu zcela ovládne.
  Postava padne na kolena a začne nekontrolovatelně zvracet, dokud nevydáví poslední zbytky jídla. Potom se dáví naprázdno.
  Postava minimálně vnímá své okolí a není schopna sama odejít od zdroje hnusu a i když ji někdo odvede, nebo příčina hnusu zmizí, trvá dlouhou dobu, než se úplně vzpamatuje.
  -1Velmi silnýHnus je jen minimálně kontrolovatelný.
  Postava začne zvracet, pokud má co, ale je schopna sama odběhnout pryč, což okamžitě udělá. Pokud z nějakého důvodu musí zůstat u zdroje hnusu, není schopna žádné jiné akce. Okolí vnímá a úderům uhýbá s postihem -4. Když se dostane z dosahu zdroje hnusu, může se uklidnit a jednat rozumně.
  -2SilnýPostava dokáže hnus částečně kontrolovat a jednat rozumně, i když s omezením.
  Postavě je špatně a má chuť zvracet, ale nemusí – dokáže zůstat u zdroje hnusu, i když má stále dávivé stahy žaludku.
  Při provádějí akcí podněcujících hnus (prohledávání rozkládající se mrtvoly, plavání v městské stoce) má postava postih -4, na ostatní aktivní akce -2 (na pasivní akce se postih nevztahuje)
  -3SilnýPostavě se stále hnusí zůstat u zdroje hnusu je jí špatně od žaludku a raději by odešla, ale dokáže zůstat;
  Na akce podněcující hnus má postih -2, ostatní akce provádí bez postihu.
  -4Středně silnýHnus je stále navenek nápadný (postavě je nevolno)
  Na akce podněcující hnus má postih -1, ostatní provádí bez postihu.
  -5Středně silnýTéměř zcela ovládnutý hnus, nezkušeným zrakem těžko pozorovatelný (postava má nakrčený nos, když cítí zápach)
  Na svoje akce už nedostává postava žádný postih
  -6SlabýTéměř zcela ovládnutý strach, i zkušeným zrakem velmi těžko pozorovatelný
  -7SlabýOvládaný hnus, projevuje se jen nepřímo (postava se nedívá na zdroj hnusu, když nemusí…)
  Postava nemá žádný problém zůstat u zdroje hnusu. Pouze v nevyvolává příjemné pocity. Pokud něco zaměstnává pozornost postavy, tak jej ani nevnímá.
  -8Velmi slabýHnus se navenek neprojevuje, postava o něm většinou ani neví