RomiKova družina

Anketa k doplňku

Mnoho dalších anket

Diskuze k doplňku

Povahové rysy


Doplněk pro DnD4e

Dungeons and Dragons 4e je zajímavý a mimořádně povedený plavidlový systém. Tvorba postavy je dobrá, ale taková klasická – hlavně číselná. Charakter si může každý hráč dopracovat. Málokterý hráč mění svoji postavu na základě své hry a toho, co vidí ostatní spoluhráči. Jelikož nám toto v hraní trošku chybělo, rozhodli jsme se, udělat si takové malé rozšíření tvorby postavy – využitelné až po prvním herním sezení a pak po každém dalším. Naším hlavním cílem při tvorbě bylo přinést hráči návod jak prohloubit tvorbu postavy, ale i jak prohloubit sepětí mezi hráčem s postavou a samozřejmě postavy s příběhem.

Každý hráč si svoji milou postavu nějak připraví a pak ve hře ji nějak hraje. Ostatní hráči jeho hru sledují a mají možnost hodnotit. Zkušenosti rozděluje Vypravěč na základě hry a setkání, poklady připravuje a rozděluje Vypravěč, ale povahové rysy jsou výjimečné – dávají si je hráči dohromady.

Co je to povahový rys?

Nic jednoduššího než krátká, jedno či několika slovná charakteristika postavy vymyšlená spoluhráči, Vypravěčem a hráčem. Oni si rozmyslí jak na ně vaše postava působila – krvelačný zabiják, zrádce, diplomat, léčitel…a tento jednoduchý název vám navrhnou společně s jednou dovedností ke které dostanete bonus +1 a jednou ke které dostanete postih -1. Nemusí se jednat jen o dovednost, ale může jít i o útok nebo nějakou z obran. Záleží jen a pouze na vaší hře a na tom, jak ji vaši spoluhráči vnímali.

Během herního sezení se několikrát stala situace, že jsme očekávali past. Hraji válečníka s mnoha životy – silného a odolného. Zloděj neměl štěstí a byl zraněn. Proto jsem se rozhodl a raději všechny pasti spouštěl na sebe. Od svých přátel jsem dostal rys „Nebojím se pastí“ což mi dává postih k obraně Ref, ale dává mi bonus +1 k životům.
Postava hojně bojovala a tak se stalo, že několikrát plošným efektem zraňovala i své přátele. Na konci hry dostane třeba rys „Za svým cílem jdu přes mrtvoly“ – tento rys dá postavě bonus +1 ke zranění a -1 k útoku ve chvíli, kdy je cílem i někdo z družiny.
Hodná a milá postava co nejvíce léčila, sám hráč si léčení užíval a bavil se hrou léčitele. Po hraní dostane rys povahy „Léčitel“ – dostane +1 k dovednosti Heal, ale na druhou sranu mu málokdo uvěří nějakou surovost a tak dostane -1 od Intimidate.

Kolik může mít postava povahových rysů?

Každá z postav může mít tři různé povahové rysy. Žádná postava nemá rys před prvním herním sezením, ale po něm jej již může získat, ale také nemusí po několik herních sezení žádný získat. Nicméně, často jsou hry natolik emotivní, že jen mrknete na svého spoluhráče a hned máte přídomek pro jeho postavu. V takové chvíli je dobré ostatním svůj návrh předložit. Rozebrat jej proč si myslíte, že by postava měla dostat tento rys s těmito bonusy a postihy.
Nelze mít více než tři povahové rysy v jednu chvíli.

Jak se povahovým rysům bránit?

Velmi jednoduše. Každý hráč má právo veta – smí odmítnout navržený rys. Může se stát, že ostatní hráči ovládnuti nějakým neblahým nebo pomstychtivým pocitem navrhnou vaší postavě natolik nevýhodný a nesedící rys, že jej nemůžete přijmout. V tom případě můžete použít své hráčské právo a rys nepřijmout.
Nicméně, každý hráč by měl být natolik soudný a spravedlivý že i zasloužený nevýhodný rys přijme. Získáním nevýhodného rysu život nekončí, naopak může začít ta pravá zábava.
Každý hráč má právo veta – nabízený rys nemusí přijmout.

Změna povahového rysu

Stane se vám, že hrajete mírumilovnou postavu, omylem zabijete několik dětí a hle, máme tu rys „zabiják malých dětí“. Rys postavy mnohem více rozvíjí koncepci postavy a vám se příliš nehodí. Kdo by chtěl být „zabijákem malých dětí“ napořád? Můžete se tedy pokusit svojí o hrou tento rys nějak zrušit.
Jakmile si budete myslet, že jste hráli dostatečně přesvědčivě, navrhnete ostatním zrušení tohoto rysu. Zrušení rysu se řeší před přidělením rysu jiného – většinou totiž zrušení rysu uvolní místo pro jiný rys.
Zrušení či nahrazení nesympatického povahového rysu lze docílit lehce vlastní hrou.

Proč povahové rysy?

Protože vám pomohou trošku lépe uchopit vaši postavu z nečíselných pozic. Protože vám bude stačit přečíst rysy povahy a svým spoluhráčům svoji postavu rychle přiblížíte. A možná také proto, že z rysu se jednoho dne může změnit legendární přídomek pro vaši postavu…

Zpět