RomiKova družina

Anketa k doplňku

Mnoho dalších anket

Diskuze k doplňku

Počty

Počty I.

Na prvním stupni této dovednsoti zná postava klasické kupecké počty, ro znamená, že umí sčítat a odčítat v rozsahu do tisíce. zatím jen sčítá a odčítá. Při opravdu úspěšném hodu na dovednost dokáže v rámci sčítání a odčítání pracovat i s vyššími čísly.

Počty II.

Postava k prvnímu stupni přibírá i malou násobilku, dělení a jednoduchou trojčlenku. Při velmi úspěšném hodu dokáže dělit i dvouciferným číslem a násobit nad rámec malé násobilky.

Počty III.

Na tomto stupni již není násobení, dělení, odčítání či sčítání pro postavu problém. Dokonce je tak zběhlá, že dokáže řešit slovní úlohy a samozřejmě i nějakou jednodušší rovnici o jedné neznámé. Při dobrém hodu na dovednost postava spočítá i složitější rovnici.

StupeňBonus k IntBonus k rychlosti pořítání
I.+3+0
II.+6+3
III.+9+6