RomiKova družina

Anketa k doplňku

Mnoho dalších anket

Diskuze k doplňku

Finty

autor: Goran

Pokud je finta pro více druhů zbraní, musí se bojovník naučit fintu pro každý typ zbraně znovu. To znamená, že pokud je finta pro šavle a meče, bojovník, který se jí naučí pro meče ji bude umět používat sešavlí až po té, co se jí naučí znovu, pro šavle.

Dras

Potřebná převaha: 3
Zbraně: meče, šavle a tesáky, sekery
Předpoklady: obouruční držení zbraně, soupeř kryje úder zbraní

Bojovník sekne a nechá protivníka útok vykrýt. Pak však udělá krok stranou (směrem k ruce, ve které soupeř drží zbraň) a zatlačí na jeho zbraň z nečekaného úhlu; soupeřova zbraň tak odletí na druhou stranu a i když odzbrojení zpravidla nehrozí, soupeř má co dělat, aby zbraň udržel.

Dras probíhá jako obyčejný útok. Úspěšný zásah však soupeře nezraní, nýbrž rozhodí jeho obranu, takže do konce kola nemůže svou zbraň nijak použít. Proti dalším útokům v tomto kole a proti všem útokům s vyšší převahou na začátku příštího kola se postižený touto fintou smí bránit pouze uhýbáním s postihem -2.
V případě, že se soupeř brání drasu jinak než krytem zbraní, počítá se dras jako normální útok s postihem -1 na UČ.

Překvapivý vstup do boje

Potřebná převaha: 7
Zbraně: meče, sekery, palice a palcáty, hole a kopí, sudlice a trojzubce, řemdihy a bijáky
Předpoklady: obouruční držení zbraně, bojovník v tomto souboji neútočil a ani nebyl terčem útoku, 5. stupeň archetypu

Bojovník stojí ve vzdálenosti, kterou soupeř považuje za bezpečnou. Pomalu a nenápadně se přiblíží a pak se mohutným krokem přesune k soupeři a zaútočí ve chvíli, kdy to soupeř nečeká.

Bojovník musí stát alespoň tři metry od nepřítele, přičemž se do právě probíhajícího souboje zatím nezapojil. Pak provede akci přesun a útok a přesune se na vzdálenost, na kterou na soupeře může zaútočit (ta odpovídá hodnotě příslušné k délce bojovníkovy zbraně). Na tento první útok získá bonus +5 UČ a +4 ZZ, ale také postih -5 na OČ jako u bezhlavého útoku. Pokud nezíská potřebnou převahu, může zaútočit také, ale bez příslušného bonusu. Postih zůstane v každém případě.
Potřebnou převahu lze snížit vhodnou přípravou (během které se snaží unavit soupeřovu pozornost a přesvědčit jej, že ještě nebude útočit) – každé kolo přípravy sníží potřebnou převahu o 1, až do minimální převahy 4. Během přípravy na překvapivý vstup do boje se bojovník může jen přesouvat poloviční rychlostí (-6 Rch) směrem k nepříteli a během té doby má postih -5 na OČ. Pokud udělá cokoli jiného nebo se stane terčem útoku, ztrácí možnost v tomto souboji provést Překvapivý vstup do boje.

Koruna

Potřebná převaha: 6
Zbraně: meče, šavle a tesáky, sekery
Předpoklady: 7. stupeň archetypu

Bojovník provede několik slabších seků směrem na soupeřovu hlavu. Jejich hlavním cílem je rozhodit soupeřovu obranu před hlavním sekem. Ten přijde ve chvíli, kdy bojovník předpokládá úspěch své akce. Tento sek je veden plnou silou.

Předpokladem pro tuto fintu je, že se bojovník trefí do hlavy. Na to je potřeba velmi vysokého odkrytí. Použitím této finty stačí bojovníkovi na zásah do hlavy odkrytí +6. Pokud bojovník toto odkrytí získá, útočí normálně na hlavu (s bonusem +2 k ZZ). Pokud získá odkrytí o velikosti 8, útočí na hlavu s bonusem k ZZ +4. Jestliže je však odkrytí 10 a více, bojovník se trefil přesně tam, kam chtěl, a má bonus +6 k ZZ. Jedná se o sérii úderů zakončenou jedním, který je veden plnou silou – proto se zbroj započítává jen jednou. Všechny ostatní útoky v tomto kole mají pouze rozhodit soupeřovu obranu.
Tento útok je natolik náročný, že za něj bojovník získává automaticky jeden bod únavy a nesmí jej již použít proti stejnému protivníkovi v tom samém boji.

Zaclonění štítem

Potřebná převaha: 4
Zbraně: meče, hole a kopí, sudlice a trojzubce
Předpoklady: soupeř se kryje štítem

Bojovník předstírá útok na hlavu. Soupeř si štítem zakryje výhled, čehož bojovník využije a stáhne úder jinam.

Pokud bojovník získá dostatečnou převahu, soupeř se místo štítem může bránit jen uhnutím s postihem rovným efektivnímu Omezení štítu (tj. omezení sníženému za dovednost Ovládání štítu). Pokud převaha není dostatečná nebo se soupeř brání jinak než štítem, provede obyčejný útok s postihem -1 na UČ.
Útočník se v tomto kole již nemůže krýt zbraní.

Oslepující sek

Potřebná převaha: 4
Zbraně: Nože a dýky, Šavle a tesáky
Předpoklady: -

Bojovník sekne soupeře přes čelo; krev stékající do očí protivníka oslepí.

Pro úspěšné použití této finty je nutné odkrytí aspoň 10 a zásah do hlavy. V případě úspěchu soupeři začne téct krev do očí; krvácení nemusí být silné, ale soupeř je od příštího kola považován za oslepeného protivníka (do konce boje). Jeho jedinou šancí je stírat si krev z čela – musí mít jednu ruku volnou, díky čemuž má postih -4 na BČ a -2 na UČ a OČ.
Oslepující sek se nedá provést s čistě bodnými dýkami.

Zachycení zbraně
Potřebná převaha: 2
Zbraně: beze zbraně (volná ruka + jednoruční zbraň)
Předpoklady: jedna ruka volná, bojovník v předchozím kole úspěšně vykryl útok protivníka

Bojovník chytí soupeřovu zbraň za jílec a začne ji soupeři kroutit z ruky, čímž soupeři znemožní boj s touto zbraní.

Zachycení zbraně je útok rukou. Pokud bojovník při tomto útoku získá odkrytí aspoň +3, zachytil soupeřovu zbraň a může ji zkusit soupeři vykroutit. On i soupeř mohou v následujících kolech provést akci „vykroucení zbraně“: ta se vyhodnocuje jako hod na porovnání sil obou soupeřů:
sil + 2k6+: nic ~ sil soupeře + 1 + 2k6+ ~ vykroucení zbraně.
Při obouručním držení se k síle přičítá bonus +2. Dokud ani jeden ze soupeřů zbraň tomu druhému nevykroutí, nemůže ji použít. Pokud bojovníci drží zbraň jen jednou rukou, mohou druhou ruku použít libovolně. Nemohou však současně bojovat a snažit se vykroutit zbraň nepříteli.
Jakékoli těžké zranění (nebo střední zranění do ruky držící zbraň) přinutí zasaženého zbraň pustit a přenechat nepříteli.
Nezbytným předpokladem je, že soupeř na bojovníka v předchozím kole vedl útok zbraní, kterou chce protivník zachytit, a že bojovník tento útok úspěšně vykryl zbraní nebo štítem. Ač tato finta patří do kategorie fint beze zbraně, je oblíbená i u šermířů. Proto se ji může naučit i bojovník, který si při přestupu zvedl archetyp Šermíř.

Překvapivý krycí útok

Potřebná převaha: 4
Zbraně: beze zbraně (volná ruka + jednoruční zbraň); dvě zbraně
Předpoklady: jedna volná ruka, která v souboji nebyla použita/zbraň v druhé ruce v souboji nebyla použita

BEZE ZBRANĚ: Bojovník bojuje na jednoruč, přičemž nepoužívanou ruku má za zády. Najednou druhou ruku vymrští vstříc nepříteli, čímž strhne soupeřovu pozornost na tuto ruku (co kdyby v ní měl dýku a právě útočil?). Ve stejný okamžik zaútočí na rozhozeného soupeře.
DVĚ ZBRANĚ: Bojovník měl až dosud ruku se slabší zbraní schovanou za zády. Najednou touto zbraní provede překvapivý klamný útok a současně zaútočí zbraní, se kterou bojoval dosud.

Podmínkou Překvapivého oklamání je, že bojovník má jednu ruku od začátku souboje (a minimálně jedno kolo souboje se soupeřem, na kterého hodlá tuto fintu použít) za zády. Jejím překvapivým vymrštěním získá na útok svou hlavní zbraní bonus +2 k UČ (+3 pokud má v druhé ruce zbraň). Pokud má ve schované ruce zbraň, počínaje kolem, ve kterém ohlásil fintu si počítá všechny postihy za nedostatečnou dovednost Boj se dvěma zbraněmi; zbraň za zády jej nijak neomezuje.
Šermíř se může při svém přestupu naučit i jednoruční verzi této finty.

Výzva (Sem mi sekni!)

Potřebná převaha: 4
Zbraně: libovolné
Předpoklady: -

Bojovník odkryje určité místo, čímž přiměje soupeře na něj zaútočit. Sám s tím počítá, a tak ve skutečnosti sám získá výhodu.

V případě, že bojovník získal převahu, odloží svůj útok až těsně před moment, kdy zaútočí soupeř. Bojovník tak získá bonus +3 k UČ a pokud soupeře zasáhne a způsobí mu aspoň střední zranění, zruší jeho útok (resp. rozhodí jej tak, aby seknul vedle). Pokud soupeře dostatečně nezranil, musí čelit útoku, přičemž se může bránit jen úhybem s postihem -2 (svůj kryt zbraní může využít až proti případným dalším útokům v tomto kole).
Pokud převahu nezískal, musí se nejdřív bránit úhybem a teprve potom může útočit; postihy jsou stejné, ale bojovník nezíská žádný bonus.

Letmý kryt
Potřebná převaha: 0 a více
Zbraně: meče, sekery, šavle
Předpoklady: 8. stupeň archetypu

Bojovník si počká na soupeřův útok, který přesně načasovaným a přesně mířeným úderem odrazí tak, že soupeř dočasně ztratí kontrolu nad svou zbraní. Pak teprve zaútočí.

Přestože by bojovník mohl zaútočit, odloží svůj útok a místo toho se zkoncentruje na obranu. V rámci obrany se může jen bránit zbraní s postihem -3, a pokud i za takto nevýhodných podmínek útok vykryje, soupeř se může bránit jen úhybem s postihem -2. V příštím kole bude mít postih -2 na BČ a na OČ proti všem soupeřům, kteří nad ním získají převahu; navíc místo útoku bude muset provést akci „získání kontroly nad zbraní“ (pokud ji neprovede, je odzbrojen).
Pokud bojovník získal nad soupeřem převahu, může po soupeřově útoku sám zaútočit (nebo se může vzdát tohoto útoku ve prospěch druhé obrany zbraní).

Slabé místo

Potřebná převaha: 3
Zbraně: Nože a dýky
Předpoklady: -

Bojovník bodne na nechráněné místo či na slabé místo protivníkovy zbroje, jako je třeba podpaždí či slabiny, a zraní tak soupeře bez ohledu na zbroj.

Tato finta vyžaduje odkrytí aspoň 7. Pokud je útok úspěšný, efektivní ochrana soupeřovy zbroje pro tento útok se sníží o 7 (minimum je 0).

Výhodný kryt

Potřebná převaha: -
Zbraně: Nože a dýky, Šavle a tesáky, Meče, Hole a kopí
Předpoklady: -

Bojovník vykryje útok a soupeřovu zbraň znehybní To soupeře zdrží, a bojovník tak pravděpodobně stihne zaútočit dřív, než se soupeř rozpřáhne k novému útoku.

Bojovník se musí úspěšně vykrýt zbraní. Pokud se mu to povede, útočník získá v příštím kole postih k BČ rovný rozdílu jeho UČ a bojovníkova OČ v tomto kole.
Pokud bojovník získal převahu a zaútočil, již nemůže použít tuto fintu.

Odzbrojení z obrany

Potřebná převaha: 0
Zbraně: Šavle a tesáky, Meče, Palice a kyje, Sekery, Hole a kopí, Sudlice a trojzubce
Předpoklady: obouruční držení zbraně

Bojovník uchopí zbraň způsobem vhodným k obraně a vykryje útok. Úder zpomalené zbraně převede na vlastní tělo a následně zatlačí na zbraň, čímž ji soupeři vyrazí z ruky. Vlastní tělo přitom použije jako klín, za který soupeřovu zbraň zapře.

Pokud bojovník úspěšně vykryl úder, může provést útok na zbraň. Soupeř se tomuto útoku musí bránit zbraní (obrana proti tomuto útoku se vyhodnocuje jako obrana zbraní i v případě, že se soupeř v tomto kole již všechny své obrany zbraní vyčerpal). Pokud je útok úspěšný, soupeř je odzbrojen a zbraň leží u nohou bojovníka.
Protože bojovník musí zapřít zbraň o své tělo, je důležité, aby měl kovovou zbroj. Pokud ji nemá, bude zraněn. Síla tohoto zranění se rovná parametru „zranění“ v popisu zbraně; u bodných zbraní se tato hodnota snižuje o 6. Výsledek je samozřejmě nutno převést podle tabulky zranění a únavy.
Protože bojovník musí k použití této finty držet zbraň způsobem nevhodným pro útok, v tomto kole nemůže útočit.

Odzbrojení dvěma zbraněmi

Potřebná převaha: -
Zbraně: Dvě zbraně
Předpoklady: -

Bojovník vykryje útok jednou ze svých zbraní a zapře si útočníkovu zbraň o svou. Zatím svou druhou zbraní udeří do útočníkovy zbraně tak, že mu ji vyrazí z ruky.

Pokud bojovník úspěšně vykryl úder, může provést útok na zbraň. Soupeř se tomuto útoku musí bránit zbraní (obrana proti tomuto útoku se vyhodnocuje jako obrana zbraní i v případě, že se soupeř v tomto kole již všechny své obrany zbraní vyčerpal). Pokud je útok úspěšný, soupeř je odzbrojen a zbraň leží u nohou bojovníka.
Pokud bojovník získal převahu a normálně zaútočil, tuto fintu již v tomto kole nemůže použít.